Ornäs Båtklubb

Box 938

781 29 Borlänge

Besöksadress:

Tomnäsvägen 10

784 78 Borlänge

Hamnkontoret är öppet

Måndagen den 29 maj
Måndagen den 26 juni
Måndagen den 24 juli
Måndagen den 21 augusti
Måndagen den 18 september

17:30-18:30

0243-22 37 42

info@ornasbatklubb.se


 Startsida

Information

Organisation

Avgifter

Medlemsansökan

Fotoarkiv

Knep & Knop

Länkar

Utbildning


Logga in på

Medlemmarnas sidor


Logga in till BAS

 

 

 

Avgifter

 

 

 

Medlemsavgifter

  Medlemskap 400 kr/år   (inkluderar tidningen Båtliv)
  Familjemedlemskap 500 kr/år   (medlemskap för alla namngivna som är skrivna på samma postadress)
 

Båtplatsavgifter

 

 
  Y-bom 4,5 m 1 400 kr/år   (A, B, C och D-bryggan) För båtar med löa max 7,5m
  Y-bom 6,0 m 1 600 kr/år   (A, B, C och D-bryggan) För båtar med löa max 9,5m
  Y-bom 8,0 m 2 000 kr/år (C-bryggan) För båtar med löa max 11,5m
  Boj vid brygga 900 kr/år   (A, B, C och D-bryggan)
  Kajplats 700 kr/år   (platser längs strandskoningen) För låga båtar
 

Övriga avgifter

   
  Uppställningsplats 750 kr/år    
  Förrådsbod 300 kr/år    
  Nyckeltagg 100 kr/tagg    
  1. Årsavgifter skall vara klubben tillhanda senast den 31 mars innevarande år.

  2. Årsavgift för medlem- och familjemedlemskap återbetalas inte.

  3. Årsavgiften för: båtplats, uppställningsplats och förrådsbod, återbetalas vid uppsägning tom 15 maj innevarande år.

  4. Årsavgiften för båtplats, uppställningsplats och förrådsbod, halveras vid tilldelning efter den 1/8, efter den 1/9 utgår ingen avgift.

  5. Förseningsavgift på 100 kronor, påförs för de som inte inkommit med betalning i tid.