Ornäs Båtklubb

Box 938

781 29 Borlänge

Besöksadress:

Tomnäsvägen 10

784 78 Borlänge

Hamnkontoret är öppet

Måndagen den 29 maj
Måndagen den 26 juni
Måndagen den 24 juli
Måndagen den 21 augusti
Måndagen den 18 september

17:30-18:30

0243-22 37 42

info@ornasbatklubb.se


 Startsida

Information

Organisation

Avgifter

Medlemsansökan

Fotoarkiv

Knep & Knop

Länkar

Utbildning


Logga in på

Medlemmarnas sidor


Logga in till BAS

 

Organisation

Uppdaterad 2020-05-19

Ny sida 1 Organisation
Ordförande
Göran Dalestedt
070-362 96 10
Vice ordförande
Anna Broman
073-054 96 01
Kassör
Johanna Mejer
070-513 98 84
Sekreterare
Ronny Tenggren
070-810 75 77
Ledamot
Erik Embretsen
073-394 22 02
Johan Hansen
070-528 57 65
Suppleanter
Mikael Berggren
072-535 80 40
Mats Hurtig
070-688 16 88
Lars Rehnberg
070-316 58 56
Eric Granath
070-668 53 30
Lars-Göran Jansson
070-639 11 55

Dalarnas Båtförbund
Bo Bjurman
070-648 43 51
Runns Båtförbund
Tony Norström
070-633 21 45
Utprickning
Dan Toft
070-554 87 66